Section Heading

Lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi un definīcijas 1.1. Portāla lietotājam apstiprinot lietošanas noteikumus ir pienākums tos pildīt un ievērot. Portālam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Jaunas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. 1.2. Apstiprinot noteikumus portāls izsniedz lietotājam ierobežotu licenci lietot portāla mājas lapas materiālus lai izveidotu un uzturētu savu profilu (personīgiem vai labdarības mērķiem). Citāda mājas lapu materiālu izmantošana nav pieļaujama. Jebkāda citāda portāla izmantošana var tikt apstādināta tikai no portāla puses. 1.3. Portālam ir tiesības jebkurā laikā pārveidot, atcelt vai koriģēt noteikumus. Jaunu izmaiņu gadījumā portāls izvietos jaunās korekcijas mājas lapā līdz 60 dienām. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar vecajām un jaunajām izmaiņām pirms jaunās izmaiņas stājas spēkā. 1.4. Ja jaunie labojumi, atcēlumi vai jauninājumi lietošanas noteikumiem nav pieņemami lietotājam, tad lietotāja vienīgā izvēle ir pārtraukt saistības ar portālu dzēšot profilu (Skatt. 7). 1.5. Portāls nenes nekādas saistības, lietotāja publicētajās bildēs, informācijā, jautājumos un citos materiālos, kuri ir publicēti portālā vai ar portāla palīdzību. Portāls var izņemt jebkādus materiālus no portāla jebkurā laikā ar vai bez iemesla. 2. Portāla sniegto servisu pieeja un pieejamība 2.1. Atkarībā no piederības vai servisa lietošanas iemesliem lietotājam var būt iespēja identificēt trešās personas kā portāla servisa piegādātājus vai īpašniekus no kuriem ir pieejami produkti vai pakalpojumi, kuri pieejami portālā. Portālam ir tiesības ar vai bez brīdinājuma pārvadīt lietotājus/mājas lapas/pakalpojuma izmantotājus uz līdzīgiem pakalpojumiem vai produktiem (pēc portāla uzskatiem). 2.2.Visi portāla piedāvājumi, cenas, kuponi un akcijas var tikt izmainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Noteikti piedāvājumi un akcijas ir radīti no izplatītāju puses vai citu trešo personu puses un var izmainīties jebkurā laikā. Portāls nenes atbildību par izmaiņām cenu politikā vai savādākā ziņā no trešo pušu iesaistītajiem uzņēmumiem/personām/izplatītājiem/mazumtirgotājiem. 2.3. Portāls var mainīt, atlikt vai izbeigt jebkuru aspektu no sniegtā pakalpojuma jebkurā laikā ar vai bez iemesla, ieskaitot pakalpojuma/konteksta/funkcijas pieejamību. Kā arī portālam ir tiesības limitēt kādu no piedāvātajām opcijām vai pakalpojumiem, kuri pieejami portālā bez brīdinājuma un atbildības. 3. Pārstāvība un garantijas 3.1. Nedz portāls, nedz tā biedri nepārstāv un neapstiprina pareizību, uzticamību attiecinot viedokļus, apgalvojumus, vai kādu citu informāciju kura ir izplatīta vai parādīta ar portāla vai pakalpojuma palīdzība no lietotāja/piegādātāja/organizācijas vai citas personas puses. Jūs apstiprināt, ka jebkura paļaušanās uz kādu no viedokļiem, apgalvojumiem vai kādu citu informāciju ir uz Jūsu paša risku. 3.2. Lietotājs, pārpublicējot cita autora video, fotogrāfijas un citus materiālus laukā "Pievienot oriģinālo autoru" norāda saiti (url) uz attiecīgo resursu un pats ir atbildīgs par to, ka šim autoram nav iebildumu pret ievietot materiālu. Aizliegts kopēt jebkādu informāciju no citiem portāliem bez iepriekšējas saskaņošanas un atļaujas iegūšanas no satura īpašniekiem. Lietotājs piekrīt, ka Portāls var bloķēt un dzēst jebkādus materiālus, kuri pārpublicēti no citiem resursiem, kuri nav devuši savu piekrišanu pārpublicēšanai. Lietotājs apzinas, ka parakstu (angliski - "watermark") noņemšana un cita veida filtru apiešana ir pārkāpums, par kuru materiāli un juridiski un jebkādā citā formā atbild Lietotājs. 4. Reģistrācija un drošība 4.1. Lai piereģistrētos portālam lietotājam jāievada pašizvēlēta parole savienojumā ar e-pastu (vai izmantojot sociālo tīklu profilus). Lietotājam nepieciešams sniegt noteiktu reģistrēšanās informāciju, kurai jābūt patiesai un precīzai, un koriģētai no lietotāja puses. Lietotājs nedrīkst (a) lietot citas personas profilu, ar nolūkiem uzdoties par to personu, kura reģistrējusi profilu; vai (b) lietot profilu, kuram ir citas personas autorizācija bez tās personas atļaujas. Tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par komunikāciju starp portālu lietojot lietotājvārdu un paroli. Lietotājs ir atbildīgs par sava profila drošības un konfidencialitātes uzturēšanu. 4.2. Lietotājam nekavējoties jāziņo portālam, ja ir aizdomas vai pārliecība par neautorizēta lietotāja profila lietošanu vai arī kāda cita drošības noteikuma pārkāpšana. 5. Nodevas un pakalpojumi 5.1. Piederība un portāla lietošana ir par BRĪVU. Bet, lietotājs ir atbildīgs par nodevu un pakalpojumu nomaksu, ko lietotājs izvēlas portālā vai no kāda citas trešās personas/izplatītāja/mazumtirgotāja/pakalpojuma sniedzēja, kuri atrodami portāla vai ārpus tā. 6. Portāla materiālu lietošana un komunikācija 6.1.Lietotāji nedrīkst pārpublicēt vai jebkādi citādi atveidot portāla materiālus, izņemot ja tiek lietotas kādas no portāla integrētajām aplikācijām un funkcijām, lai parādītu Savu ziņu portālos, personiskajās vai organizāciju mājas lapās, kā arī drīkst pārsūtīt personalizētās ziņas, kuras piedāvā portāla serviss ieskaitot e-pastus un sociālos tīklus, bet tikai personiskiem mērķiem, ne komerciāliem mērķiem. 6.2. Attiecībā par Jūsu piederību portālam un portāla pakalpojumu izmantošanu ieskaitot izziņošanu citiem uz Jūsu saitēm, lietotājs līdz ar to autorizē un piekrīt portāla sagatavotajiem e-pastiem un citiem komunikācijas veidiem, kuri parādīsies sūtīti kā no Jums. 7. Profila slēgšana 7.1. Jūs varat dzēst savu profilu jebkurā laikā (a) sūtot e-pastu uz info@jello.lv, kurā tiek skaidri uzrādīts lūgums slēgt profilu (b) ieejot savā profilā zem sadaļas “Iestatījumi” apakšsadaļas “Konts” ir iespēja izdzēst Savu lietotāja kontu. 7.2. Portāls var dzēst lietotāja profilu un šos lietošanas noteikumus jebkurā laikā ar vai bez brīdinājuma. Minot to, portāls centīsies sniegt paziņojumu lietotājam par iespējamo profila dzēšanu. 8. Garantijas un saistību atsaukšana 8.1. Portāla pakalpojumu lietošana un lietotāja piederība ir pilnībā lietotāja atbildībā. 8.2. Portāls nenes nekādu atbildību, garantiju un neatdzīst nekādas garantijas nedz atbildību kas saistīti ar portāla pakalpojumiem un piederību, kas izteikta rakstiski, mutiski , kura saistīta ar rīcību, tirdzniecību, mazumtirdzniecību vai kādā savādākā formā. Ieskaitot, bet ne limitēti arī precizitāti, sistēmas integrācijas, kvalitāti un nosaukumu. Viss iekļautais risks attiecībā uz kvalitāti, sniegumu, akurātumu un pilnīgumu ir tikai un vienīgi lietotāja pārziņā. Portāls nenes nekādu atbildību par datiem, informāciju un materiāliem, kuri augšupielādēti mājas lapā, kā arī kuri pieejami ar mājas lapas palīdzību vai arī sniegti no trešās puses. Portālam nav atbildība par neslavas celšanu, kļūdām, apmelojumiem, nolaidību, piedauzību, pornogrāfiju, nepieklājību, draudiem un profanācija kuru lietotājs varētu sastapt lietojot portālu vai portāla materiālus. 8.3. Nedz Portāls, nedz neviens no portāla darbiniekiem, darba izpildītājiem, lietotājiem, pārstāvjiem nav atbildīgs par nevienu speciālu, netiešu, nejaušu, pamācošu, soda bojājumiem kuri saistīti, bet ne limitēti par zaudētiem ieņēmumiem vai peļņu, kas varētu vai nevarētu izrietēt no pakalpojuma sniedzējiem vai lietotājiem, neņemot vērā likumdošanu. Vai kāda puse ir brīdināta vai nav par zaudējumiem, portāls nenes nekādu atbildību nedz lietotājiem, nedz organizācijām kurām ir saikne ar portālu vai jebkuram citam vai citai personai, kas rodas no sniegtajiem pakalpojumiem vai lietotājiem, zem jebkuriem apstākļiem. 8.4. Lietotājs piekrīt aizstāvēt Portālu, tā biedrus, darbiniekus, trešās puses, lietotājus, pārstāvjus, partnerus, īpašnieku un citas saistītās personas pret visām pretenzijām, rīcībām, un citām tiesvedībām no trešajām pusēm, kuras rodas no saistības ar pakalpojumiem ar lietotāja biedrību vai pakalpojuma lietošanu, vai arī lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Kā arī kompensēt Portāla cietušos par visiem zaudējumiem, riskiem, atbildību, izmaksām, spriedumiem vai saistībām, kuras rodas saistībā ar Portāla pretenzijām. 8.5. Portāls nav atbildīgs par autortiesību pārkāpumiem jebkādā tās formā. 9. Dažādi papildinājumi un partnerprogrammas noteikumi 9.1. Lietotājam nav nekādas saistības ar portāla partneriem, aģentūrām, interneta veikaliem, kopuzņēmumiem un citām iesaistītajām organizācijām piekrītot lietošanas noteikumiem. Portāls neatbild par jebkādām sekām (tieši un netieši saistītām ar Portāla lietošanu) un ar vai bez Portāla palīdzību veiktajām aktivitātēm tajā skaitā ar reklāmu, publiskošanu, partnerprogrammām un citu jebkāda veida publiskošanu un nepubliskošanu. 9.2. Partnerprogrammas sistēmas noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā. Tajā skaitā balšu, jeb patīk/punktu ekvivalents EUR valūtā var tik mainīts jebkurā brīdī. 9.3. Saistībā ar Jello.lv partnerprogrammu - Uzmanību! Pirms katras izmaksas tiek analizēti ieraksti par kuriem lietotājs ir ieguvis punktus un to avotus (IP adreses, interneta vietnes), lai pārliecinātos, ka avoti ir leģitīmi un iegūti patiesā ceļā (piemēram, lietotājs pats nav veicis ierakstu atkārtotu apskati, izmantojis automatizētus rīkus, jeb "robotus" ierakstu apskatei, komentēšanai, balsošanai u.c). Pēc veiktās analīzes lietotājiem tiks pārskaitīta atbiltoši iegūtā summa. 9.4. Lietotājs apliecina, ka portālam nav nekādas kontroles pār viņu partneriem, izplatītājiem, tirgotājiem un citām trešajām pusēm, kuras parādās portālā vai arī ir saistīts ar lietotāja profilu. Portālam nav kompetences par partneru produktu un vai servisu garantijām, vai arī trešo pušu un partneru pakļaušanos ar kredīt karšu industrijas drošības standartiem un citiem saistītiem standartiem un regulācijām. Lietošanas noteikumi ir asignēti no portāla puses ar vai bez brīdinājuma. 9.5. Lai pieprasītu līdzekļus uz izmaksu no partnerprogrammas ir jāpārsniedz 20 EUR slieksnis. 9.6. Lietotājs ir pats atbildīgs par Sava ievadītā e-pasta pareizību. 9.7. Ja Jello.lv identificēs vairākumu no IP adresēm, kuras ir apskatījušas, komentējušas, spiedušas "patīk" ne no Latvijas, tādā gadījumā izmaksa netiks izsniegta. 9.8. Partnerprogrammas punkti dienas beigās tiek finalizēti, līdz ar to lūgums ņemt vērā, ka esošo punktu summa nākamās dienas sākumā pēc 00:00 var mainīties. 9.9. Partnerprogramma var tikt apstādināta jebkurā brīdī, paziņojot lietotājiem par partnerprogrammas pārtraukšanu vai izmaiņām. 9.10. Izsniedzot izmaksu jauni partnerprogrammas punkti tiek skaitīti jauni pievienotiem rakstiem tikai. Noteikumu izmaiņu gadījumā lietotāji tiks informēti ar e-pasta palīdzību.

Aiztaisīt