Section Heading

Privātums

1. Portāla materiālu lietošana un komunikācija 1.1.Lietotāji nedrīkst pārpublicēt vai jebkādi citādi atveidot portāla materiālus, izņemot ja tiek lietotas kādas no portāla integrētajām aplikācijām un funkcijām, lai parādītu Savu ziņu portālos, personiskajās vai organizāciju mājas lapās, kā arī drīkst pārsūtīt personalizētās ziņas, kuras piedāvā portāla serviss ieskaitot e-pastus un sociālos tīklus, bet tikai personiskiem mērķiem, ne komerciāliem mērķiem. 1.2. Attiecībā par Jūsu piederību portālam un portāla pakalpojumu izmantošanu ieskaitot izziņošanu citiem uz Jūsu saitēm, lietotājs līdz ar to autorizē un piekrīt portāla sagatavotajiem e-pastiem un citiem komunikācijas veidiem, kuri parādīsies sūtīti kā no Jums. 2. Garantijas un saistību atsaukšana 2.1. Portāla pakalpojumu lietošana un lietotāja piederība ir pilnībā lietotāja atbildībā. 2.2. Portāls nenes nekādu atbildību, garantiju un neatdzīst nekādas garantijas nedz atbildību kas saistīti ar portāla pakalpojumiem un piederību, kas izteikta rakstiski, mutiski , kura saistīta ar rīcību, tirdzniecību, mazumtirdzniecību vai kādā savādākā formā. Ieskaitot, bet ne limitēti arī precizitāti, sistēmas integrācijas, kvalitāti un nosaukumu. Viss iekļautais risks attiecībā uz kvalitāti, sniegumu, akurātumu un pilnīgumu ir tikai un vienīgi lietotāja pārziņā. Portāls nenes nekādu atbildību par datiem, informāciju un materiāliem, kuri augšupielādēti mājas lapā, kā arī kuri pieejami ar mājas lapas palīdzību vai arī sniegti no trešās puses. Portālam nav atbildība par neslavas celšanu, kļūdām, apmelojumiem, nolaidību, piedauzību, pornogrāfiju, nepieklājību, draudiem un profanācija kuru lietotājs varētu sastapt lietojot portālu vai portāla materiālus. 2.3. Nedz Portāls, nedz neviens no portāla darbiniekiem, darba izpildītājiem, lietotājiem, pārstāvjiem nav atbildīgs par nevienu speciālu, netiešu, nejaušu, pamācošu, soda bojājumiem kuri saistīti, bet ne limitēti par zaudētiem ieņēmumiem vai peļņu, kas varētu vai nevarētu izrietēt no pakalpojuma sniedzējiem vai lietotājiem, neņemot vērā likumdošanu. Vai kāda puse ir brīdināta vai nav par zaudējumiem, portāls nenes nekādu atbildību nedz lietotājiem, nedz organizācijām kurām ir saikne ar portālu vai jebkuram citam vai citai personai, kas rodas no sniegtajiem pakalpojumiem vai lietotājiem, zem jebkuriem apstākļiem. 2.4. Lietotājs piekrīt aizstāvēt Portālu, tā biedrus, darbiniekus, trešās puses, lietotājus, pārstāvjus, partnerus, īpašnieku un citas saistītās personas pret visām pretenzijām, rīcībām, un citām tiesvedībām no trešajām pusēm, kuras rodas no saistības ar pakalpojumiem ar lietotāja biedrību vai pakalpojuma lietošanu, vai arī lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Kā arī kompensēt Portāla cietušos par visiem zaudējumiem, riskiem, atbildību, izmaksām, spriedumiem vai saistībām, kuras rodas saistībā ar Portāla pretenzijām. 2.5. Portāls nav atbildīgs par autortiesību pārkāpumiem jebkādā tās formā. Noteikumu izmaiņu gadījumā lietotāji tiks informēti ar e-pasta palīdzību.

Aiztaisīt